Luister naar wat uw lichaam vertelt!

10 alarmsignalen van kanker die uw aandacht vereisen

Ontdek de resultaten van onze enquête door hier te klikkenProfessionele medewerkers luisteren naar u - Kankerfoon - 0800 15 800 Ga tijdig naar uw arts
Enquête Stichting tegen Kanker "Luister naar wat uw lichaam vertelt"

In januari 2010 heeft TNS-Dimarso, in opdracht van de Stichting tegen Kanker, een enquête op nationale schaal gehouden bij een representatieve groep van 1 000 Belgen vanaf 18 jaar.

Via een telefonische bevraging wilde de Stichting achterhalen of de belangrijkste lichamelijke alarmsignalen die op kanker kunnen wijzen, gekend zijn bij de Belgische volwassen bevolking.

 1. Wie heeft aan de enquête deelgenomen?
 2. Welke vragen kwamen tijdens de enquête aan bod?
 3. En ...de belangrijkste resultaten?
 4. De Stichting gaat over tot actie
Wie heeft aan de enquête deelgenomen?

1 039 deelnemers (vanaf 18 jaar) hebben de telefonische enquête volledig doorlopen. De groep deelnemers is representatief voor de Belgische bevolking.

Mensen die in de loop van de 4 voorafgaande maanden hadden deelgenomen aan een andere enquête en mensen die in de loop van de 12 voorafgaande maanden hadden deelgenomen aan een enquête over kanker werden niet weerhouden.

absolute en/of percentage taal van de bevraagden absolute en/of percentage geslacht van de bevraagden absolute en/of percentage opleidingsniveau van de bevraagden absolute en/of percentage leeftijd van de bevraagden
Welke vragen kwamen tijdens de enquête aan bod?

Er werd gestart met een open vraag: "Wat zijn volgens u de signalen die op kanker kunnen wijzen?" De antwoorden hierop omschrijven we bij de resultaten als de "spontane" bekendheid van de alarmsignalen van kanker.

Vervolgens werden er symptomen voorgelezen die al dan niet een alarmsignaal kunnen zijn voor kanker.

De geïnterviewde kon dan antwoorden of hij/zij denkt dat dit symptoom een alarmsignaal kan zijn voor kanker en vervolgens de mate van waarschijnlijkheid aangeven. De geïnterviewde kon met volgende schaalverdeling antwoorden :

5: ja, zeer zeker
4: ja, waarschijnlijk wel
3: misschien wel, misschien niet
2: nee, waarschijnlijk niet
1: nee, zeker niet

Voorbeeld van een vraag: "In welke mate kunnen slikmoeilijkheden volgens u een alarmsignaal zijn van kanker?"

De antwoorden op dit deel van de enquête omschrijven we bij de resultaten als de "geholpen" bekendheid van de alarmsignalen vanr kanker.

En ...de belangrijkste resultaten ?

Voor een goed begrip van de resultaten is het belangrijk eerst de lijst te kennen met de 10 alarmsignalen die op kanker kunnen wijzen en die iemand bij zichzelf kan herkennen. Klik hier voor deze lijst.

De "spontane" bekendheid van de alarmsignalen van kanker : enquêteresultaten
 • Spontaan zijn vermoeidheid (30%), een knobbeltje of zwelling (23%) en gewichtsverlies (23%) de best gekende symptomen. Vrouwen zijn beter op de hoogte dan mannen wat betreft vermoeidheid (36% tegenover 23%) en wat betreft een knobbeltje of zwelling in de borst (29% tegenover 16%).

  De alarmerende symptomen die spontaan het minst gekend zijn, zijn slikmoeilijkheden (1,5%), een wonde die niet geneest (2,2%), plasproblemen bij mannen (2,6%) en blijvende heesheid (2,6%).

De "geholpen" bekendheid van de alarmsignalen van kanker : enquêteresultaten
 • Geholpen denken 7 op 10 Belgen dat een knobbeltje, een zwelling (70%), een verandering aan een huidvlek of een nieuwe huidvlek (67%) zeker of waarschijnlijk mogelijke alarmsignalen voor kanker zijn. Verder menen 6 op 10 Belgen dat een wijziging aan de borst een mogelijk teken is (59%). Ongeveer 5 op 10 beamen dat gewichtsverlies (54%), plasproblemen bij mannen (53%) en abnormaal bloedverlies (53%) mogelijke alarmsignalen zijn.

  Als we inzoomen op de resultaten van die alarmsignalen, waarbij de geïnterviewde denkt dat het aangehaalde alarmsignaal zeker niet of waarschijnlijk niet op kanker wijst, komen we tot volgende resultaten. Alarmsignalen die volgens de enquête niet gezien worden als een mogelijk teken, zijn: een wonde die niet geneest (29%), blijvende hoest of heesheid (23%), slikmoeilijkheden (23%) en veranderingen in de stoelgang (23%).

De Stichting gaat over tot actie

Uit deze enquête blijkt dat de Belg een veel te beperkte kennis over de alarmsignalen van kanker heeft. Het is nochtans heel belangrijk om de symptomen die op kanker kunnen wijzen, te herkennen en er gepast op te reageren.

Daarom lanceert de Stichting tegen Kanker onder de slogan "Luister naar wat uw lichaam vertelt" een nieuwe sensibiliseringscampagne bestemd voor het brede publiek.

Deze campagne heeft 2 belangrijke boodschappen:

 • de 10 alarmsignalen van kanker verduidelijken en breed kenbaar maken;
 • de personen die een of meerdere alarmsignalen opmerken, aanzetten tot een tijdig bezoek aan de arts.

Klik hier voor de infofolder.

Ga tijdig naar uw arts

Een alarmsignaal of een symptoom hoeft geen kanker te betekenen; het kan gaan om een andere ziekte. U hoeft zich niet nodeloos ongerust te maken. Raadpleeg een arts wanneer alarmsignalen langer dan twee weken aanhouden. Wie tijdig naar de arts stapt met een alarmsignaal vergroot de kans om kanker sneller te ontdekken. Hoe vroeger de ziekte aan het licht komt, hoe minder ingrijpend de behandeling. Bovendien stijgt zo ook de kans op genezing.